คลายข้อสงสัยความเสี่ยงแผ่นดินไหวและสึนามิ

เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ หากเปิด preview ไม่ได้ กรุณารอสักครู่ หรือเลือก “download” แทน