รวมข่าว

ข่าวการจัดอบรมและให้ความรู้ในเรื่องการออกแบบอาคารเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว
1 มีนาคม 2559 สกว.อบรมเสริมกำลังอาคารต้านแผ่นดินไหว

http://www.thansettakij.com/2016/03/01/34686

27 พฤศจิกายน 2558 นักวิจัย สกว.แนะวิธีเสริมความแข็งแรงโครงสร้างเสาอาคารและบ้านเรือนรับแผ่นดินไหว พร้อมเผยแพร่ให้สาธารณะนำไปใช้

http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNICT5811270010002

 27 พฤศจิกายน 2558 เตรียมถ่ายทอด 8 วิธีเสริมแกร่งอาคารรับมือแผ่นดินไหวให้ช่างเชียงราย

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000131510

1 ธันวาคม 2558 สกว.จับมือสภาวิศวกรรับมือแผ่นดินไหว อบรมวิศวกร-ช่างท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงภัย

http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=8493:2015-12-01-10-39-00&catid=44:2013-11-25-06-49-47&Itemid=369

7 พฤษภาคม 2559 ‘ทน’ รับ ‘ไหว’

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/697014

 30 มีนาคม 2559 การสัมมนา เรื่อง “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว”

http://prachatai.com/activity/2016/03/64821

31 มีนาคม 2559 สกว.-สภาวิศวกรดันกฎใหม่ควบคุมอาคารขนาดเล็ก

http://eureka.bangkokbiznews.com/detail/634077

 29 เมษายน 2559 Nation TV – เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย “ซ่อมโรงเรียนในเชียงราย เพื่อรับมือแผ่นดินไหว”

http://www.nationtv.tv/main/content/social/378499848/

4 พฤษภาคม 2559 SuperSci: เจาะโครงสร้าง “อาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว” แห่งแรกของไทย

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000044923

3 พฤษภาคม 2559 สอน “นายช่างเชียงราย” เสริมแกร่งอาคารถึงถิ่นแผ่นดินไหว

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000043712