Photo Gallery

ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ

การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์)

ภาพกิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร กทม.

กิจกรรมการจัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้สู่วิศวกร และประชาชนที่สนใจ โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ สภาวิศวกร ดำเนินการภายใต้หัวข้อ “การออกแบบ ก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว” ในวันที่ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559  เวลา 08.30–16.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต

ภาพกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โครงการสื่อมวลชนสัญจรและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ย้อนรอย 2 ปี แผ่นดินไหวเชียงราย: การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” ซึ่งดำเนินงานในวันที่ 28 เมษายน 2559

ภาพกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือน

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างและเสริมความมั่นคงอาคารบ้านเรือนต้านแผ่นดินไหว” 

สำหรับในช่วงเช้าของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแผ่นดินไหว และแนวทางการเสริมกำลังกำแพงอิฐก่อด้วยเฟอร์โรซีเมนต์ และสำหรับช่วงสายต่อไปถึงช่วงบ่ายเป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Back
Restore 4238   Restore 4086   Restore 4078   Restore 4065   Restore 4045   Restore 4020   Restore 3793   Restore 3772   Restore 3766   Restore 3747   Restore 3739   Restore 3727   Restore 3723   Restore 3704   Restore 3690   Restore 3673   Restore 3669   Restore 3100   Restore 3096   Restore 3092   Restore 3090 Restore 3024 Restore 3011 Restore 3009 Restore 1076 Restore 1039 Restore 1032 Restore 1021 Restore 1009 Restore 1003
« 1 of 2 »