แนวทางจัดการโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว