วิธีการเสริมกำลังอย่างง่าย

ขั้นตอนการเสริมกำลังโครงสร้าง

การเสริมกำลังมีหลายวิธี แต่วิธีที่จะแนะนำในหัวข้อนี้ประกอบด้วย 8 วิธี ซึ่งแบ่งไปตามแต่ละประเภทขององค์อาคารนั้นคือ กรณีของเสา จะใช้ (ก) หุ้มด้วยแผ่นเหล็ก (ข) หุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และ (ค) หุ้มด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ กรณีของคาน จะใช้ (ง) วิธีเฟอโรซีเมนต์ (จ) วิธีแผ่นเหล็ก และ (ฉ) วิธีคาร์บอนไฟเบอร์ กรณีของแผงเสา-คาน นั่นคือ (ช) เสริมค้ำยันทแยง และกรณีของจุดต่อเสา-คาน นั่นคือ (ซ) เสริมบ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแต่ละวิธีมีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

1.การเสริมกำลังเสาอาคารด้วยวิธีพันหุ้มด้วยแผ่นเหล็ก

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. สกัดผิวปูนฉาบออก
 3. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ
support1-1 support1-2 support1-3
รูปที่ 1-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 1-2 สกัดผิวปูนฉาบออก รูปที่ 1-3 ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ
 1. วัดขนาดและตัดเหล็ก
 2. เตรียมอุปกรณ์ในการทาสีกันสนิม
 3. ทาสีกันสนิม
support1-4 support1-5 support1-6
รูปที่ 1-4 วัดขนาดและตัดเหล็ก รูปที่ 1-5 เตรียมอุปกรณ์ในการทาสีกันสนิม รูปที่ 1-6 ทาสีกันสนิม
 1. ประกอบทำเป็นโครงคร่าวแล้วเชื่อม
 2. เอาเหล็กค้ำยันออกและติดตัวช่วยเข้าแบบ
 3. เข้าแบบเชื่อมและเอาตัวเชื่อมเข้าแบบออก
support1-7 support1-8 support1-9
รูปที่ 1-7 ประกอบทำเป็นโครงคร่าวแล้วเชื่อม รูปที่ 1-8 เอาเหล็กค้ำยันออกและติดตัวช่วยเข้าแบบ รูปที่ 1-9 เข้าแบบเชื่อมและเอาตัวเชื่อมเข้าแบบออก
 1. เชื่อมปิดรอยต่อมุมเสา
 2. เจียรมุมเสาให้เรียบ
 3. ทาสีมุมเสาปิดรอยเชื่อม
support1-10 support1-11 support1-12
รูปที่ 1-10 เชื่อมปิดรอยต่อมุมเสา รูปที่ 1-11 เจียรมุมเสาให้เรียบ รูปที่ 1-12 ทาสีมุมเสาปิดรอยเชื่อม
 1. ค้ำยันแบบเพื่อให้แบบแน่น
 2. ทำการผสมปูน Non-shrink
 3. การเทปูน Non-shrink
support1-13 support1-14 support1-15
รูปที่ 1-13 ค้ำยันแบบเพื่อให้แบบแน่น รูปที่ 1-14 ทำการผสมปูน Non-shrink รูปที่ 1-15 การเทปูน Non-shrink
 1. การแกะที่ค้ำยันออกและเจียรแผ่นเหล็กให้เรียบ
 2. ทาสีกันสนิมตรงที่เจียร
 3. แต่งมุมเสา
 4. ทาสีจริงและตกแต่ง
support1-16 support1-17 support1-18
รูปที่ 1-16 การแกะที่ค้ำยันออกและเจียรแผ่นเหล็กให้เรียบ รูปที่ 1-17 ทาสีกันสนิทตรงที่เจียร รูปที่ 1-18 แต่งมุมเสา
support1-19  

 

รูปที่ 1-19 ทาสีจริงและตกแต่ง

2.การเสริมกำลังเสาอาคารด้วยวิธีหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. การสกัดผิวปูนฉาบออก
 3. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ
support2-1 support2-2 support2-3
รูปที่ 2-1 การล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 2-2 การสกัดผิวปูนฉาบออก รูปที่ 2-3 ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ
 1. การเตรียมเหล็กแกนและเหล็กปลอก
 2. วัดขนาดเพื่อเว้นระยะห่างของเหล็กปลอก
 3. ติดตั้งเหล็กแกนและเหล็กปลอกเข้ากับเสา
support2-4 support2-5 support2-6
รูปที่ 2-4 การเตรียมเหล็กแกนและเหล็กปลอก รูปที่ 2-5 วัดขนาดเพื่อเว้นระยะห่างของเหล็กปลอก รูปที่ 2-6 ติดตั้งเหล็กแกนและเหล็กปลอกเข้ากับเสา
 1. เจาะรูตามเสาเพื่อยึดเหล็กโครงสร้างกับเสา
 2. วัดขนาดและตัดไม้แบบ
 3. ประกอบแบบและเข้าแบบ
support2-7 support2-8 support2-9
รูปที่ 2-7 เจาะรูตามเสาเพื่อยึดเหล็กโครงสร้าง รูปที่ 2-8 วัดขนาดและตัดไม้ รูปที่ 2-9 ประกอบแบบและเข้าแบบ
 1. ค้ำยันไม้แบบและยึดให้แน่น
 2. การผสมปูน Non-shrink
 3. การรดน้ำยาประสานคอนกรีต
support2-10 support2-11 support2-12
รูปที่ 2-10 ค้ำยันไม้แบบและยึดให้แน่น รูปที่ 2-11 การผสมปูน รูปที่ 2-12 การรดน้ำยาประสานคอนกรีต
 1. การเทปูน Non-shrink
 2. แกะแบบและที่ค้ำยันออก
 3. แต่งมุมเสาและบ่มคอนกรีต
support2-13 support2-14 support2-15
รูปที่ 2-13 การเทปูน รูปที่ 2-14 แกะแบบและค้ำยันออก รูปที่ 2-15 แต่งมุมเสา
 1. ทาสีรองพื้น
 2. ตกแต่งผิว
 3. ทาสีจริงและตกแต่ง
support2-16 support2-17 support2-18
รูปที่ 2-16 ทาสีรองพื้น รูปที่ 2-17 ตกแต่งผิว รูปที่ 2-18 ทาสีจริง

3.การเสริมกำลังคานด้วยวิธีเฟอโรซีเมนต์

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. ตั้งนั่งร้าน
 3. สกัดผิวปูนฉาบ
support3-1 support3-2 support3-3
รูปที่ 3-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 3-2 ตั้งนั้งร้าน รูปที่ 3-3 สกัดผิวปูนฉาบ
 1. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ
 2. วัดขนาดและเจาะรูตามคาน
 3. การเตรียมเหล็กเดือย
support3-4 support3-5 support3-6
รูปที่ 3-4 ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ รูปที่ 3-5 วัดขนาดและเจาะรูตามคาน รูปที่ 3-6 การเตรียมเหล็กเดือย
 1. ผสมน้ำยาประสานคอนกรีตแล้วใส่ไว้ที่ปลายของเหล็กเดือย
 2. ใส่เหล็กเดือยเข้ากับคานและลวดกรงไก่
support3-7 support3-8
รูปที่ 3-7 ผสมน้ำยาแระสานคอนกรีตแล้วใส่ไว้ที่ปลายของเหล็กเดือย รูปที่ 3-8 ใส่เหล็กเดือยเข้ากับคาน
 1. การเตรียมปูนและผสมปูน
 2. การสลัดน้ำยาประสาน
support3-9 support3-10
รูปที่ 3-9 การเตรียมปูนและผสมปูน รูปที่ 3-10 การสลัดน้ำยาประสาน
 1. การฉาบปูนซีเมนต์
 2. บ่มคอนกรีต
support3-11 support3-12
รูปที่ 3-11 การฉาบปูน รูปที่ 3-12 บ่มคอนกรีต
 1. ทาสีรองพื้น
 2. ทาสีจริง
support3-13 support3-14
รูปที่ 3-13 ทาสีรองพื้น รูปที่ 3-14 ทาสีจริง

4.การเสริมกำลังเสาอาคารด้วยวิธีพันหุ้มด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. ตั้งนั้งร้าน

 

 support4-1  support4-2
รูปที่ 4-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 4-2 ตั้งนั้งร้าน
 1. มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง
 2. ลบมุมเสาและเจียผิวให้เรียบ
 support4-3  support4-4
รูปที่ 4-3 มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง รูปที่ 4-4 ลบมุมเสาเจียผิวให้เรียบ
 1. ทา Primer
 2. ทา Primer ผสมผงเบาและสารเพิ่มความหนืด
support4-5 support4-6
รูปที่ 4-5 ทา Primer รูปที่ 4-6 ทา Primer ผสมผงเบาและสารเพิ่มความหนืด
 1. แต่งผิว
 2. ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP
support4-7 support4-8
รูปที่ 4-7 แต่งผิว รูปที่ 4-8 ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP
 1. โรยทรายก่อนฉาบปิด
 2. จับเซี้ยมและฉาบผิว
 3. ทาสี
  support4-9  support4-10
รูปที่ 4-9 โรยทรายก่อนฉาบปิด รูปที่ 4-10 จับเซี้ยมและฉาบผิว
support4-11
รูปที่ 4-11 ทาสี

5.การเสริมกำลังคานด้วยวิธีแผ่นเหล็ก

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. ตั้งนั้งร้าน
support5-1 support5-2
รูปที่ 5-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 5-2 ตั้งนั้งร้าน
 1. สกัดผิวบริเวณเสริมกำลัง
 2. เจียผิวให้เรียบ
 3. ทา Primer
support5-3 support5-4 support5-5
รูปที่ 5-3 สกัดผิวบริเวณเสริมกำลัง รูปที่ 5-4 เจียผิวให้เรียบ รูปที่ 5-5 ทา Primer
 1. ทา Primer ผสมผงเบา และสารเพิ่มความหนืด
 2. วัดระยะและขนาดของแผ่นเหล็ก
 support5-6 support5-7
รูปที่ 5 -6 ทา Primer ผสมผงเบาและสารเพิ่มความหนืด รูปที่ 5-7 วัดระยะ ขนาดของแผ่นเหล็ก
 1. เจาะรูแผ่นเหล็กตามระยะ เจียขอบและรูของแผ่นเหล็กแล้วทากันสนิม
 2. วัดและเจาะรูของคาน
 support5-8  support5-9
รูปที่ 5-8 เจาะรูแผ่นเหล็ก รูปที่ 5-9 วัดและเจาะรูของคาน
 1. ติดตั้งแผ่นเหล็ก
 2. เตรียมผิวก่อนฉาบ
support5-10 support5-11
รูปที่ 5-10 ติดตั้งแผ่นเหล็ก รูปที่ 5-11 เตรียมผิวก่อนฉาบ
 1. จับเซี้ยมและฉาบผิว
 2. ทาสี
 support5-12 support5-13
รูปที่ 5-12 จับเซี้ยมและฉาบผิว รูปที่ 5-13 ทาสี

6.การเสริมกำลังคานด้วยแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. ตั้งนั้งร้าน
support6-1 support6-2
รูปที่ 6-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 6-2 ตั้งนั้งร้าน
 1. มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง
 2. ลบมุมคานและเจียผิวให้เรียบ
support6-3  support6-4
รูปที่ 6-3 มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง รูปที่ 6-4 ลบมุมคานและเจียผิวให้เรียบ
 1. ทา Primer
 2. ทาPrimer ผสมผงเบา และสารเพิ่มความหนืด
 support6-5  support6-6
รูปที่ 6-5 ทา Primer รูปที่ 6-6 ทา primer ผสมผงเบา และสารเพิ่มความหนืด
 1. ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP strip ท้องคาน
 2. ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP sheet โอบรัดคาน
support6-7 support6-8
รูปที่ 6-7 ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP strip ท้องคาน รูปที่ 6-8 ทา Epoxy และปิดแผ่น CFRP Sheet โอบรัดคาน
 1. โรยทรายเตรียวผิวสำหรับฉาบปิด
 2. จับเซี้ยมและฉาบปิด
 3. ทาสี
support6-9 support6-10
รูปที่ 6-9 โรยทรายเตรียมผิวสำหรับฉาบปิด รูปที่ 6-10 จับเซี้ยมและฉาบปิด
support6-11
รูปที่ 6-11 ทาสี

 

7.การเสริมค้ำยันทแยงเพื่อต้านแผ่นดินไหว

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
 2. ตั้งนั้งร้าน
 3. มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง

 

support7-1 support7-2 support7-3
รูปที่ 7-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่ 7-2 ตั้งนั้งร้าน รูปที่ 7-3มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง
 1. เจียผิวให้เรียบ
 2. ทา Primer
 3. ทา Primer ผสมผงเบา และสารเพิ่มความหนืด
support7-4 support7-5 support7-6
รูปที่ 7-4 เจียผิวให้เรียบ รูปที่ 7-5 ทา primer รูปที่ 7-6 ทา Primer ผสมผงเบาและสารเพิ่มความหนืด
 1. วัดระยะและเจาะรูเพลทเหล็ก
 2. เจียขอบและรูเจาะ ทาสีกันสนิมของเพลทเหล็ก และเหล็กbracing
support7-7 support7-8
รูปที่ 7-7 วัดระยะและเจาะรูเพลทเหล็ก รูปที่ 7-8 เจียขอบและรูเจาะทาสีกันสนิมของเพลทเหล็กและ bracing
 1. เจาะรูใส่ Stud+Plate
 2. วัดระยะเหล็ก bracing ,ตัดให้ได้ตามแบบ,เจียผิว
  support7-9 support7-10
รูปที่ 7-9 เจาะรูใส่ Stud + Plate รูปที่ 7-10 วัดระยะเหล็ก bracing,ตัดให้ได้ตามแบบ,เจียผิว
 1. ติดตั้งเหล็ก Bracing
 2. วัดระยะตัดPlate และติดตั้ง Plate เหล็ก
 3. ทาสี
support7-11 support7-12
รูปที่ 7-11 ติดตั้งเหล็ก Bracing รูปที่ 7-12 วัดระยะ Plate ติดตั้ง Plate เหล็ก
 support7-13
รูปที่ 7-13 ทาสี

8.การเสริมกำลังข้อต่อคานเสาด้วยบ่าคอนกรีตเสริมเหล็ก

 1. ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติ
 2. ตั้งนั้งร้าน
support8-1  support8-2
รูปที่8-1 ล้อมพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รูปที่8-2 ตั้งนั้งร้าน
 1. มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง
 2. วัดตำแหน่งรูเจาะแล้วเจาะรูทั้งหมด
 support8-3  support8-4
รูปที่8-3 มาร์กตำแหน่งและสกัดบริเวณเสริมกำลัง รูปที่8-4 วัดตำแหน่งรูเจาะแล้วเจาะรูทั้งหมด
 1. ทาEpoxy
 2. วัดระยะ ตัดเหล็ก
support8-5  support8-6
รูปที่8-6 ทา Epoxy รูปที่8-6 วัดระยะ ตัดเหล็ก
 1. ตั้งแบบ เทปูน Non-shrink
 2. ทาสี
 support8-7  support8-8
รูปที่ 8-7 ตั้งแบบเทปูน รูปที่ 8-8 ทาสี